สัปดาห์ที่ผ่านมา

Nearly one month

Nearly three months

6 เดือน

ข่าวล่าสุดของ Stop Out

ข่าวล่าสุดของ Stop Out

IC Markets

เวลา2024-05-17 23:55:57

ความหลากหลายEURCHF

ราคาปิด0.98842

จำนวน0.5600000000000001Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-157.48

Headway

เวลา2024-05-17 23:55:00

ความหลากหลายCADCHF

ราคาปิด0.66813

จำนวน0.01Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-1.82

Headway

เวลา2024-05-17 23:55:00

ความหลากหลายCADCHF

ราคาปิด0.66813

จำนวน0.01Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-5.28

Headway

เวลา2024-05-17 23:55:00

ความหลากหลายCADCHF

ราคาปิด0.66813

จำนวน0.02Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-6.07

Headway

เวลา2024-05-17 23:55:00

ความหลากหลายAUDCHF

ราคาปิด0.60890

จำนวน0.01Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-14.76

ข่าวล่าสุดของ Stop Out

IC Markets

เวลา2024-05-17 23:55:57

ความหลากหลายEURCHF

ราคาปิด0.98842

จำนวน0.5600000000000001Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-157.48

ข่าวล่าสุดของ Stop Out

Headway

เวลา2024-05-17 23:55:00

ความหลากหลายCADCHF

ราคาปิด0.66813

จำนวน0.01Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-1.82

ข่าวล่าสุดของ Stop Out

Headway

เวลา2024-05-17 23:55:00

ความหลากหลายCADCHF

ราคาปิด0.66813

จำนวน0.01Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-5.28

ข่าวล่าสุดของ Stop Out

Headway

เวลา2024-05-17 23:55:00

ความหลากหลายCADCHF

ราคาปิด0.66813

จำนวน0.02Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-6.07

ข่าวล่าสุดของ Stop Out

Headway

เวลา2024-05-17 23:55:00

ความหลากหลายAUDCHF

ราคาปิด0.60890

จำนวน0.01Lot

จำนวนการชำระบัญชีUSD-14.76

ความหลากหลาย

อัตรา Stop out

จำนวนการชำระบัญชี($)

สัดส่วนของปริมาณ Long และ Short

จำนวน Stop Out (Lot)

สัดส่วนของ Long และ Short

จำนวนการ Stop Out (ออเดอร์)

อัตราส่วนการสั่งซื้อ Long-Short

แนวโน้มปริมาณ Stop out

ทั้งหมด
4.48%
3,151,166.02

5050

4,229.48

4060

6,387

4555

XAUUSD
4.3%
2,781,732.06

4951

3,535.18

3169

4,857

4258

EURUSD
4.6%
951,623.64

99

3,521.66

99

1,109

89

GBPUSD
7.05%
284,986.44

6139

560.58

87

927

6139

USDJPY
1.32%
34,724.34

3862

54.26

5149

87

4060

AUDUSD
3.52%
17,100.98

88

33.24

5545

93

4060

NZDUSD
14.98%
13,427.28

5050

29.44

6436

193

4654

GBPJPY
5.61%
8,148.64

80

17.26

78

71

77

EURAUD
1.47%
5,078.54

100

5.44

100

35

100

USDCHF
7.96%
3,856.74

81

10.5

80

107

6733

USDCAD
2.37%
2,135

90

7.58

89

41

2674

ข้อมูลนี้จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูล WikiFX