จำนวนผู้ใช้ที่เข้าร่วมการประเมิน

132,348

จำนวนธุรกรรมทั้งหมด

5,707,227

เงินฝากเข้าสะสม

USD 2,493,518,560

เวลาอัปเดท
FOREX.com
คะแนนโดยรวม
AAA

FOREX.com

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
363.4 ms
ซื้อขาย slippage
0.6
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$15.77/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-0.61/Lot Perfect
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AAA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
1
FXTM
คะแนนโดยรวม
AAA

FXTM

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
372.5 ms
ซื้อขาย slippage
0.7
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$9.49/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-4.51/Lot Poor
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AAA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
2
XM
คะแนนโดยรวม
AAA

XM

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
369.7 ms
ซื้อขาย slippage
-0.3
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$5.08/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-6.12/Lot Poor
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
3
Goldwell Capital
คะแนนโดยรวม
AAA

Goldwell Capital

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
420.4 ms
ซื้อขาย slippage
-0.9 Perfect
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$12.15/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-1.14/Lot Perfect
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AAA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
4
GMI
คะแนนโดยรวม
AAA

GMI

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
398.3 ms
ซื้อขาย slippage
-0.4
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$15.23/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-3.81/Lot
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
B
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
5
Dollars Markets
คะแนนโดยรวม
AAA

Dollars Markets

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
616.8 ms
ซื้อขาย slippage
-0.1
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$4.64/Lot Perfect
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-0.49/Lot
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AAA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
6
AUS GLOBAL
คะแนนโดยรวม
AAA

AUS GLOBAL

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
348.1 ms
ซื้อขาย slippage
-0.4
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$7.65/Lot Perfect
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-0.83/Lot
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
7
GMI Edge
คะแนนโดยรวม
AAA

GMI Edge

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
367.5 ms
ซื้อขาย slippage
0.6
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$22.51/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-4.57/Lot
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
A Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
8
Rich Smart
คะแนนโดยรวม
AAA

Rich Smart

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
585.3 ms
ซื้อขาย slippage
-0.4
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$12.07/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-2.06/Lot Perfect
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
C
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
9
ดูเพิ่มเติม
เริ่มเปรียบเทียบ(0/5)
เลือกโบรกเกอร์เพื่อเปรียบเทียบ
เลือกโบรกเกอร์เพื่อเปรียบเทียบ