Số lượng người dùng tham gia đánh giá

128,341

Tổng số lệnh giao dịch

5,064,514

Tích luỹ ký quỹ đã sử dụng

USD 2,334,254,613

Thời gian cập nhật2024-06-21
FOREX.com
Đánh giá tổng quát
AAA

FOREX.com

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
435.8 ms
Giao dịch trượt giá
-0.3
transaction cost
$14.49/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-0.64/Lot Perfect
Đánh giá ngắt kết nối
AAA Perfect
Thêm so sánh
1
FXTM
Đánh giá tổng quát
AAA

FXTM

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
398.7 ms
Giao dịch trượt giá
1.9
transaction cost
$9.56/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-4.99/Lot Poor
Đánh giá ngắt kết nối
AAA Perfect
Thêm so sánh
2
XM
Đánh giá tổng quát
AAA

XM

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
386.1 ms
Giao dịch trượt giá
-0.3
transaction cost
$5.26/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-6.14/Lot Poor
Đánh giá ngắt kết nối
AA Perfect
Thêm so sánh
3
Equiti
Đánh giá tổng quát
AAA

Equiti

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
273.3 ms
Giao dịch trượt giá
-0.5
transaction cost
$12/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-3.99/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
AAA Perfect
Thêm so sánh
4
Goldwell Capital
Đánh giá tổng quát
AAA

Goldwell Capital

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
392.3 ms
Giao dịch trượt giá
-0.1
transaction cost
$8.13/Lot Perfect
Phí giao dịch qua đêm
$-1.1/Lot Perfect
Đánh giá ngắt kết nối
AAA Perfect
Thêm so sánh
5
EASYBESTWIN
Đánh giá tổng quát
AAA

EASYBESTWIN

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
498.1 ms
Giao dịch trượt giá
-1.1
transaction cost
$20/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-0.49/Lot Perfect
Đánh giá ngắt kết nối
D
Thêm so sánh
6
GMI
Đánh giá tổng quát
AAA

GMI

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
424.8 ms
Giao dịch trượt giá
-0.3
transaction cost
$11.41/Lot
Phí giao dịch qua đêm
$-4.17/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
B
Thêm so sánh
7
Fox Markets
Đánh giá tổng quát
AAA

Fox Markets

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
311.5 ms
Giao dịch trượt giá
-0.1
transaction cost
$14.87/Lot Perfect
Phí giao dịch qua đêm
$-2.79/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
AA Perfect
Thêm so sánh
8
AUS GLOBAL
Đánh giá tổng quát
AAA

AUS GLOBAL

Đánh giá tổng quátAAA

Tốc độ giao dịch
335.1 ms
Giao dịch trượt giá
-0.2
transaction cost
$10.09/Lot Perfect
Phí giao dịch qua đêm
$-0.83/Lot
Đánh giá ngắt kết nối
AA Perfect
Thêm so sánh
9
Xem thêm
Bắt đầu so sánh(0/5)
Chọn sàn giao dịch so sánh
Chọn sàn giao dịch để so sánh