Dòng tiền

Đã cập nhật:

Net inflow trong 30 ngày(USD)
0
Đến(USD)
0
Đi(USD)
0
Lịch sử dòng vốn
Bảng xếp hạng net inflow của sàn giao dịch (top 10)

Overnight fee

Đã cập nhật:2024-06-15 01:00:00

Thu nhập swap 30 ngày(USD)

1,589,665

Đến(USD)
736,425
Đi(USD)
853,240
Phân loại

Variety

Expense

Tỷ lệ

XAUUSD

252,904

29.64%

EURUSD

61,903

7.26%

USDJPY

44,819

5.25%

GBPUSD

29,137

3.41%

GBPJPY

14,461

1.69%

Xếp hạng SWAP
Sàn môi giới
Overnight fee(%)
Tổng khối lượng(USD)
Tất cả
100%
88,500
ThreeTrader
50.30%
44,517
Ec Markets
21.63%
19,144
IC Markets
11.38%
10,075
Pepperstone
7.13%
6,308
FBS
4.40%
3,894
NAG Markets
3.27%
2,898
STARTRADER
1.88%
1,664