Giá giao dịch

Đã cập nhật: 2024-05-23 01:00:00

Xu hướng giao dịch

Xu hướng thị trường

Cơ cấu sản phẩm giao dịch

 • Phân loại
 • Number of lot
 • Tỷ lệ
  • XAUUSD
  • 92,673.49
  • 42.81%
  • GBPUSD
  • 20,581.86
  • 9.51%
  • EURUSD
  • 14,601.85
  • 6.74%
  • USDJPY
  • 10,953.41
  • 5.06%

Bảng xếp hạng

24 giờ qua

 • #
 • Quốc gia/Khu vực
 • lot giao dịch
 • Quỹ nắm giữ (USD)
  • 1
  • China
  • 17,210.41
  • 533,387,662.06
  • 2
  • Indonesia
  • 3,817.05
  • 54,415,959.49
  • 3
  • Philippine
  • 2,739.84
  • 11,308,984.22
  • 4
  • Thái Lan
  • 2,307.12
  • 20,584,697.02
  • 5
  • Nhật Bản
  • 1,914.17
  • 184,069,071.06
  • 6
  • Malaysia
  • 1,777.39
  • 6,488,802.14
  • 7
  • Đài loan
  • 1,340.07
  • 117,303,797.3
  • 8
  • Việt Nam
  • 1,251.89
  • 106,656,365.26
  • 9
  • Ấn Độ
  • 961.87
  • 6,212,557.79
  • 10
  • Hong Kong
  • 700.44
  • 18,704,355.59